Markedsblikk Q3 2020Klarna, IFS og Visma med store finansieringsrunder under pandemien

Favorites

This is an expandable section where you can keep your favorite elements while reading.

Tech-selskaper holder det nordiske PE-skipet flytende

Etter en svak start på året for nordisk venturebransje, tok investeringstakten seg kraftig opp i tredje kvartal.1 Det gjør at antallet investeringer foreløpig holder seg på nivå med et normalår. Derimot ser vi en en økning på hele 121 prosent i investert beløp (les mer under venturesegmentet).2 En tydelig trend vi har sett så langt i 2020 er at selskaper i helsesektoren er populære. Så langt i år har én av fem ventureinvesteringer gått til denne sektoren, noe som innebærer en økning på hele 46 prosent sammenliknet med samme epriode i fjor.3 Helse ser ut til å ha gjort det godt også i resten av Europa, ifølge bransjenettstedet Sifted.4 Samtidig som helsesektoren har økt i popularitet, beholder fortsatt teknologi posisjonen som den mest populære sektoren i nordisk venture. Rgionen kunne smykke seg med det høyest verdsatte fintech-selskapet i Europa da Klarna hentet inn 650 millioner dollar i sin siste finansieringsrunde i september (se også store enkelttransaksjoner).

For nordisk oppkjøpsbransje har pilene pekt videre nedover så langt i år: Antallet investeringer er ned 27 prosent og beløpet som er investert er ned 17 prosent (les mer under oppkjøpssegmentet).5 Som i venture var tredje kvartal likevel en opptur etter et svakt første første halvår, drevet av noen større enkelttransaksjoner innen teknologi, deriblant Visma som ble kjøpt opp av det britiske PE-fondet Hg, og IFS som ble kjøpt opp av EQT og TA Associates. Så langt i år er det teknologi som har vært den mest populære sektoren i oppkjøpssegmentet, med en andel på 43 prosent av alle investeringer (se land- og sektorfordeling).6

Selv om investeringstakten har gått trått i 2020, har nordiske forvaltere tilsynelatende lite problemer med å hente inn ny kapital. Vi forventer at nordiske venturefond vil lande på rundt 1,5 milliarder euro i 2020, noe som vil være et over middels godt år. Nordiske oppkjøpsfond har allerede hentet inn 11 milliarder euro i år, og vi forventer at de vil ha lukket fond til en samlet verdi av 30 milliarder euro innen utgangen av året. Klarer de det, vil 2020 bli et nytt rekordår for kapitalinnhenting i norsk oppkjøpsbransje. Koronakrisen vil naturligvis påvirke fondens evne til å stenge i løpet av fjerde kvartal.

Antall PE-støttede salg hittil i 2020 er ned både i venture- og oppkjøpsbransjen, henholdsvis 45 og 46 prosent (dykk ned i tallene).7 Usikkerheten som vi har sett hittil i år har påvirket viljen til å ta på seg risiko og har påvirket prisingen i negativ retning, noe som gjør at både kjøper og selger avventer til markedet blir mer forutsigbart.8 Det er imidlertid verdt å merke seg at det er blitt gjennomført hele åtte børsnoteringer av nordiske PE-støttede selskap siden starten av juni, deriblant BEWi9 og Readly10 etter et rolig første halvår (les mer).