Markedsblikk Q1 2020

Favorites

This is an expandable section where you can keep your favorite elements while reading.

En tid for aktivt eierskap

Når vi ser tilbake på første kvartal i det nordiske markedet i 2020, må vi ta i betraktning at situasjonen endret seg drastisk mot slutten av februar. Ingen bransjer er upåvirket av koronaviruset og spesielt Norge er truffet hardt av det påfølgende oljeprisfallet. Samtidig har flere bedrifter og privatpersoner prøvd ut ny teknologi som videokonferanser eller netthandel den siste tiden, og vi tror det vil lede til varige endringer i forbruksmønstre.

Investeringer i oppkjøpssegmentet holdt seg stabilt i første kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2019, mens ventureinvesteringer falt 36 prosent. Dette tyder på redusert investeringsvilje hos tidligfaseinvestorer, og aktiviteten er særlig lav i Danmark og Norge. Ser vi på salg av selskaper, er bildet snudd: Innen oppkjøp er antallet salg i perioden nesten halvert, mens salg innen venture holder seg stabilt. Det er også verdt å merke seg at 10 av 11 salg i oppkjøpssegmentet skjedde i Sverige.

Økonomiske nedgangstider driver innovasjon

Både salg og kjøp av teknologiselskaper innen venture ble halvert i kvartalet, noe som tyder på økt usikkerhet hos investorene. Hvordan den slår ut vil vi se enda tydeligere mot slutten av andre kvartal. Ser vi på hvordan venturebransjen utviklet seg under finanskrisen i 2008, er det likevel grunn til forsiktig optimisme. Den gang vokste noen av de mest kjente ventureselskapene frem, som Uber, Airbnb, Slack og Pinterest.

Nettbutikker, virksomheter som leverer mat på døren eller legger til rette for å jobbe hjemmefra, samt softwareselskaper med gjentakende lisensinntekter, kan bli noen av vinnerne i denne krisen. Eksempel på bedrifter som kan tjene på denne trenden er Klarna som legger til rette for digital betaling,1 MatHem som leverer dagligvarer på døren i Sverige,2 og undervisningsappen Kahoot. Ellers tror vi at helseteknologi kan få sitt gjennombrudd i krisen, fordi helsesektoren vil trenge innovative og effektive løsninger for å redusere pasientkøer når trykket etter koronakrisen legger seg.3 Digital pasientbehandling, med tjenester som KRY og Confrere som eksempel, og kunstig intelligens i helsevesenet er teknologi som er blitt enda mer aktuell.4

Fysiske møteplasser og konkurser

Alle bransjer med fysiske møteplasser er blitt påvirket direkte av krisen, inkludert handel, reise, konferanse og servering. Ferske tall fra Brønnøysundregistrene viser at antall konkurser falt i de fleste bransjer etter at koronakrisen slo inn. Dette kan tyde på at offentlige støttepakker har dekket over kostnadskutt og permitteringer både for selskaper som har fått trøbbel som følge av koronarestriksjonene, men også for virksomheter som allerede hadde utfordringer.

Imidlertid har klesbutikkene hatt en klar økning i antall konkurser som følge av koronarestriksjoner: I april 2019 utgjorde butikkhandel med klær én prosent av konkursene, mens denne andelen har økt til syv prosent samme tid i år.5 Omsetningsfallet er anslått til 55 prosent i samme periode. Virke6 spår at flere klesbutikker vil sette på kroken på døren i løpet av sommeren, når feriepenger og utsatte skatter og avgifter skal betales.

Oljeprisfall gjør at bransjer rammes dobbelt

Koronakrisen, i kombinasjon med et kraftig oljeprisfall, har slått hardt ut i olje- og gassindustrien og leverandørindustri: Rystad Energy, som driver med analyse og rådgivning til oljebransjen, meldte i midten av mai at oljeserviceselskaper har halvert sin markedsverdi i perioden.7 For maritim næring i Norge viser en fersk rapport fra Maritimt Forum at sysselsettingen i sektoren kan falle med 18 prosent frem til utgangen av 2022 som følge av dobbeltkrisen, sammenlignet med 2019.

Særlig oljeservice har over tid vært i en konsolideringsfase og interessen fra investorer var redusert allerede før koronakrisen. I januar så vi at HitecVision slo sammen 20 av sine oljeserviceselskaper til Moreld, og i vår utvidede markedsrapport for 2019 fortalte de om det nye konsernets planer for å se mot nye energikilder som vindenergi på sikt. En annen nordisk forvalter, EV Private Equity, fulgte etter og solgte seg ut av fire oljeserviceselskaper i februar – deriblant norske Halfwave8 – og annonserte at de vil investere mer i selskaper som bidrar til lavere klimagassutslipp.9