Markedsblikk H1 2020Korona gir vind i seilene til nordisk tech

Favorites

This is an expandable section where you can keep your favorite elements while reading.

Korona gir vind i seilene til nordisk tech

Koronakrisen påvirket nordisk private equity1 (PE) ulikt i årets første halvår: Venturesegmentet2 var stabilt, mens vi i oppkjøpssegmentet3 så en stor nedgang i antall investeringer. I begge segmenter var teknologi den mest populære sektoren, og smarte digitale løsninger var en tydelig trend. Investert beløp var lavt sammenlignet med tidligere halvår, drevet av få og relativt små investeringer i oppkjøpsbransjen, mens salg av PE-støttede selskap stoppet helt opp.

Det ble gjort 160 investeringer i det nordiske PE-markedet i løpet av første halvår av 2020, der Sverige hadde flest (43%), etterfulgt av Finland (28%), Danmark (16%) og Norge (13%).

Antall investeringer ble redusert med 19 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor. Danmark og Norge hadde en særlig stor nedgang i aktiviteten, henholdsvis 38 og 53 prosent. I Sverige var det kun en moderat nedgang i antall investeringer på 10 prosent, mens Finland var eneste land med en økning på 25 prosent.

Ser vi på investert beløp i perioden, totalt 1,87 mrd euro, var fordelingen litt annerledes. Svenske selskaper tiltrakk seg over halvparten av den investerte kapitalen (56%), etterfulgt av Norge (20%) til tross for at antallet investeringer var lavest her.4 Finland kan vise til et høyt antall ventureinvesteringer i perioden, men endte likevel opp på tredjeplass rangert etter investerte beløp (13%), på linje med Danmark (12%).

Kvartalsvekst i venture

Til tross for usikkerheten i markedet, var det et solid første halvår i venturesegmentet, og særlig andre kvartal var godt. Det ble gjennomført 70 investeringer i nordiske selskaper i Q2, på nivå med tilsvarende kvartal i fjor (71), og høyere enn kvartalsnittet for de siste fem årene (66). Selv om koronakrisen for alvor slo inn mellom april og juni, var det altså høy aktivitet innen ventureinvesteringer.

Ser vi på investeringstakten på halvårsbasis, er det en liten nedgang på 10 prosent i antall investeringer i forhold til snittet de siste fem årene. Tross nedgang i Norden som helhet, var det svært god vekst i Finland, med 39 prosent flere investeringer enn i tilsvarende periode i fjor.

Argentums tall viser at nordiske venturefond har hentet inn mer enn syv milliarder euro de siste fem årene, noe som har gitt dem rom til både nyinvesteringer og støtte til selskaper som har hatt behov for likviditet under krisen.

Koronaeffekt for nordisk teknologi

Vi ser at teknologi tiltrakk seg flest investeringer innen nordisk venture, nærmere 60 prosent av totalen, drevet av særlig god vekst i andre kvartal. Selskaper som tilbyr digitale plattformer5 og utdanningsteknologi6 var særlig populære. Som det europeiske bransjenettstedet Sifted har påpekt, kan pandemien være med på å aksellerere nordiske teknologiselskaper i markeder som det amerikanske, hvor etterspørselen etter smarte løsninger er stor og investorer står i kø for å finansiere dem (les mer).7

Det var også vekst i antallet investeringer i selskaper innen helseteknologi, opp 44 prosent mot samme periode i fjor. Sammenlignet med andre bransjer, utgjorde helse og livsvitenskap 19 prosent av totalen, noe som er seks prosentpoeng høyere enn snittet de siste fem årene. En forklaring kan være at mange nordiske helseteknologiselskaper leverer løsninger som er blitt aktuelle i koronakrisen.8

Også i oppkjøpssegmentet var teknologi den mest populære bransjen i første halvår, med en andel på over 44 prosent. I andre kvartal var andelen på 50 prosent.

Nedgang for oppkjøpsbransjen

Det er særlig i nordisk oppkjøpsbransje at nedgangen er stor i første halvår, med et fall i investert beløp på 74 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Sammenlignet med halvårssnittet for de siste fem årene er fallet på 69 prosent.9

På et webinar om det nordiske oppkjøpsmarkedet,10 pekte flere nordiske investorer på konsekvenser av koronakrisen som kan forklare nedgangen: Likviditetsutfordringer, problemer med å få på plass gjeldsfinansiering, usikkerhet rundt prissetting av selskaper og vanskeligheter med å gjennomføre due diligence-prosesser. Generelt mente paneldeltakerne at digitale møter og datarom ikke kan erstatte tilliten og utvekslingene som oppstår når man er i samme rom (les mer).

Paneldeltakerne uttalte også at investeringene som skjedde i første halvår i de fleste tilfeller ble påbegynt før koronapandemien slo inn, og at de derfor fryktet et større tilbakeslag i andre halvår. Eksempler på store transaksjoner som ble gjennomført i perioden er Francisco Partners’ investering i norske Consignor, Nordic Capital sin investering i svenske Max Matthiessen og Altors investering i svenske Eleda Group.

Ingen økning i antall konkurser

I Argentums data for det nordiske markedet ser vi ingen økning i antallet konkurser blant PE-eide selskaper i perioden. For næringslivet i de nordiske landene for øvrig er antall konkurser moderat i Sverige og Finland i første halvår, med en økning på henholdsvis 16 og elleve prosent sammenlignet med første halvår i fjor. I Norge har antall konkurser kun økt med 2 prosent, og i Danmark har det falt markant med 36 prosent, trolig en effekt av offentlige støtteordninger (les mer).